Elállási jog

Az elállás joga kizárólag azon természetes személy vásárlókat illeti meg, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el a weboldalon történő vásárláskor, a megrendelt áru használatakor, igénybe vételekor.
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján Önt, mint fogyasztót megilleti az elállási jog abban az esetben, ha üzlethelyiségen kívül, avagy az interneten keresztül, úgynevezett távollévők között kötött szerződés alapján jött létre közöttünk a jogviszony. Ilyen esetben 14 napon belül indokolás nélkül illeti meg Önt az elállási jog, melyet az alábbiak szerint gyakorolhat:
 
A termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • aa) a terméknek,
  • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak Ön, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítva.
Önnek megvan ahhoz is a joga, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között gyakorolja elállási jogát. A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor Ön a megrendeléséről megkapta a visszaigazolást.
 
Amennyiben el kíván állni a köztünk létrejött szerződéstől, kérem, hogy szíveskedjen ezen szándékáról egyértelmű nyilatkozatban minket a 1108 Budapest Kozma utca 11/C. postacímen, vagy a flex@flex.hu elektronikus levelezési címen. Nyilatkozatát megteheti a letölthető elállási nyilatkozattal.
 
Letöltés: Elállási/Felmondási nyilatkozat(PDF, 92.93 KB)
 
A vonatkozó jogszabály értelmében Önnek az elállásról szóló nyilatkozat elküldésétől számított 14 napon belül kötelessége visszajuttatni a termék(ek)et a 1108 Budapest Kozma utca 11/C. címünkre.
 
Amennyiben Ön eláll a köztünk létrejött szerződéstől, az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az Ön által megadott számlaszámra visszautalja a termék árát, valamint a szállítási költséget, amennyiben az elállás az adott megrendelés összes elemét érinti. A termék árának visszautalására akkor van lehetőségünk, ha a visszaküldött termék használtsága a jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az ezt meghaladó mértékű használtságból eredő kárunkat jogosultak vagyunk Önnel szemben érvényesíteni.